Knihovnictví

Bakalářské studium

Knihovnictví

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2022/2023 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Knihovnictví kombinované,   čeština