Veřejné knihovny komunitního typu

Navazující magisterské studium

Veřejné knihovny komunitního typu

FPF - prodloužení 1. kolo přijímací řízení 2021/2022 - NMgr. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Knihovnictví kombinované,   čeština