Němčina pro odbornou praxi

Bakalářské studium

Němčina pro odbornou praxi

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2022/2023 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Němčina pro odbornou praxi kombinované,   čeština