Audiovizuální tvorba

Bakalářské studium

Audiovizuální tvorba

FPF - přijímací řízení 2022/2023 - Audiovizuální tvorba - kombinovaná forma studia

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Audiovizuální tvorba kombinované,   čeština