Tvůrčí fotografie

Navazující magisterské studium

Tvůrčí fotografie

FPF - prodloužení 1. kolo přijímací řízení 2021/2022 - NMgr. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Filmové, televizní a fotografické umění a nová média kombinované,   čeština