Veřejná správa a sociální politika

Navazující magisterské studium

Veřejná správa a sociální politika

FVP -1. kolo přijímacího řízení 2020/2021 - navazující magisterský

Fakulta veřejných politik v Opavě Sociální politika a sociální práce prezenční,   čeština