Všeobecná sestra

Bakalářské studium

Všeobecná sestra

FVP -1. kolo přijímacího řízení 2020/2021 - bakalářský

Fakulta veřejných politik v Opavě Ošetřovatelství kombinované,   čeština