Moderní dějiny střední Evropy

Doktorské studium

Moderní dějiny střední Evropy

FVP -1. kolo přijímacího řízení 2020/2021 - doktorský

Fakulta veřejných politik v Opavě Historické vědy prezenční,   čeština