Veřejná správa a sociální politika

Bakalářské studium

Veřejná správa a sociální politika

FVP -1. kolo přijímacího řízení 2020/2021 - bakalářský

Fakulta veřejných politik v Opavě Sociální politika a sociální práce kombinované,   čeština