Podniková ekonomika a management

Bakalářské studium

Podniková ekonomika a management

OPF - Prodloužení _1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2021/2022

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management kombinované,   čeština