Podniková ekonomika a management

Navazující magisterské studium

Podniková ekonomika a management

OPF - 1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů/oborů 2021/2022

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Ekonomika a management kombinované,   čeština