Edukační péče o seniory

Bakalářské studium

Edukační péče o seniory

FVP -1. kolo přijímacího řízení 2020/2021 - bakalářský

Fakulta veřejných politik v Opavě Specializace v pedagogice kombinované,   čeština