Učitelství němčiny pro střední školy

Navazující magisterské studium

Učitelství němčiny pro střední školy

FPF - 2. kolo přijímacího řízení 2020/2021

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Učitelství pro střední školy kombinované,   čeština