Učitelství němčiny pro střední školy

Navazující magisterské studium

Učitelství němčiny pro střední školy

FPF - 1. kolo přijímací řízení 2020/2021

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Učitelství pro střední školy kombinované,   čeština