Finance a účetnictví

Bakalářské studium

Finance a účetnictví

OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů 2023/2024

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Finance a účetnictví kombinované,   čeština