Manažerská informatika

Navazující magisterské studium

Manažerská informatika

OPF - 1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů/oborů 2021/2022

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika prezenční,   čeština