Manažerská informatika

Navazující magisterské studium

logo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Manažerská informatika

2. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2024/2025

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika kombinované,   čeština