Manažerská informatika

Navazující magisterské studium

logo Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné

Manažerská informatika

OPF - 2. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů 2023/2024

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika kombinované,   čeština