Manažerská informatika

Navazující magisterské studium

Manažerská informatika

OPF- 2. kolo přijímacího řízení do nav. magisterských studijních programů/oborů 2021/22

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Manažerská informatika kombinované,   čeština