Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Bakalářské studium

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů 2022/2023

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví prezenční,   čeština