Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

Navazující magisterské studium

Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví

OPF - 1. kolo přijímacího řízení navazujících magisterských studijních programů/oborů 2021/2022

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Bankovnictví, peněžnictví, pojišťovnictví prezenční,   čeština