Matematické modelování

Navazující magisterské studium

Matematické modelování

MÚ - 2. kolo přijímacího řízení 2020/2021 - NMgr. studium

Matematický ústav v Opavě Matematika prezenční,   čeština