Matematické modelování

Navazující magisterské studium

logo Matematický ústav v Opavě

Matematické modelování

MÚ - 1. kolo přijímacího řízení 2024/2025 - NMgr. studium

Matematický ústav v Opavě Matematika prezenční,   čeština