Knihovnictví B/P

Bakalářské studium

Knihovnictví B/P

FPF - 1. kolo přijímací řízení 2021/2022 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Knihovnictví prezenční,   čeština