Sociální patologie a prevence

Bakalářské studium

Sociální patologie a prevence

1. kolo přijímacího řízení 2021/2022 - bakalářský

Fakulta veřejných politik v Opavě Sociální patologie a prevence kombinované,   čeština