Sociální patologie a prevence

Bakalářské studium

Sociální patologie a prevence

FVP -1. kolo přijímacího řízení 2020/2021 - bakalářský

Fakulta veřejných politik v Opavě Sociální patologie a prevence kombinované,   čeština