Informační a komunikační technologie

Bakalářské studium

Informační a komunikační technologie

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2022/2023 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Moderní informatika kombinované,   čeština