Historie a kulturní dědictví v regionální praxi

Bakalářské studium

Historie a kulturní dědictví v regionální praxi

FPF - 2. kolo přijímací řízení 2022/2023 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Historie a kulturní dědictví v regionální praxi prezenční,   čeština