Němčina pro odbornou praxi

Bakalářské studium

Němčina pro odbornou praxi

FPF - prodloužení 1. kolo přijímací řízení 2021/2022 - Bc. studium

Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě Němčina pro odbornou praxi prezenční,   čeština