Marketing

Bakalářské studium

Marketing

OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2021/2022

Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Marketing prezenční,   čeština