Astronomie a popularizace

Bakalářské studium

Astronomie a popularizace

Bakalářský studijní program Fyzika

Fyzikální ústav v Opavě Fyzika prezenční,   čeština