Relativistická astrofyzika

Navazující magisterské studium

Relativistická astrofyzika

FÚ - 1. kolo přijímací řízení 2021/2022 - Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika

Fyzikální ústav v Opavě Teoretická fyzika prezenční,   čeština