Relativistická astrofyzika

Navazující magisterské studium

Relativistická astrofyzika

Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika

Fyzikální ústav v Opavě Teoretická fyzika prezenční,   čeština