Počítačová fyzika

Navazující magisterské studium

Počítačová fyzika

Navazující magisterský studijní program Teoretická fyzika

Fyzikální ústav v Opavě Teoretická fyzika prezenční,   čeština