Edukační péče o seniory

Bakalářské studium

Edukační péče o seniory

FVP: 2. kolo přijímacího řízení 2022/2023 - Edukační péče o seniory

Fakulta veřejných politik v Opavě Edukační péče o seniory kombinované,   čeština