Edukační péče o seniory

Bakalářské studium

Edukační péče o seniory

2. kolo přijímacího řízení 2021/2022 - bakalářský -Edukační péče o seniory

Fakulta veřejných politik v Opavě Edukační péče o seniory kombinované,   čeština