Speciální pedagogika

Bakalářské studium

Speciální pedagogika

1. kolo přijímacího řízení 2021/2022 - bakalářský

Fakulta veřejných politik v Opavě Speciální pedagogika prezenční,   čeština