Matematický ústav v Opavě
Matematický ústav v Opavě

Matematika

MÚ - 2. kolo přijímacího řízení 2024/2025 - NMgr. studium

magisterský navazující program
čeština
Termín podání do půlnoci 31. 8. 2024

Chci studovat se specializací

Studium se specializací vám nabízí možnost prohloubit vědomosti v konkrétním zaměření daného studijního programu.

Geometrie a globální analýza

prezenční

Matematická analýza

prezenční

Matematické modelování

prezenční