OPF- 2. kolo přijímacího řízení do nav. magisterských studijních programů/oborů 2021/22

Podniková ekonomika a management

Magisterské navazující studium, forma: prezenční jednooborové.

Studium

 • Cíle

  Co říkáte práci ve firmách jako IBM, Google nebo Microsoft? Co mají tyto firmy společné? Jsou to velké nadnárodní organizace, které zaměstnávají desítky tisíc zaměstnanců v multikulturním mezinárodním prostředí. V navazujícím oboru Podniková ekonomika a management se seznámíte s prací v mezinárodním týmu ve firmách, se zvláštnostmi mezinárodních projektů, investic a hodnotou, která je smyslem jejich existence. Neopomeneme také dlouhodobé plánování různých podnikových činností, rizika, obchodních operací a jejich dopad na svět kolem nás. Budeme se detailně věnovat marketingovým kampaním, úspěchu různých značek a poodkryjeme fungování byznysu v digitálním světě a na sociálních sítích. Po ukončení studia se budete schopni sebevědomě ucházet o práci ve velkých firmách nebo pokračovat ve studiu v našem doktorském programu.

 • Uplatnění absolventa

  Specializace/směr Finance podniku

  Ve specializaci Finance podniku si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti týkající se finančního plánování a rozpočtování, oceňování podniků, investičních nástrojů, investiční strategie a mezinárodních podnikových financí.

  Absolvent je vhodným zaměstnancem pro jakýkoli podnik, poradenskou, auditorskou společnost či banku.

  Specializace/směr Marketing a obchod

  Ve specializaci Marketing a obchod si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti zaměřené na vyšší úroveň marketingové komunikace, strategický marketing, marketing finančních služeb a fungování obchodních organizací.

  Absolventi se uplatní v marketingových funkcích na všech stupních řízení, v pozici vlastníků svých firem, ve všech odvětvích národního hospodářství, v organizacích všech typů v soukromém i veřejném sektoru, v tuzemských i nadnárodních společnostech.

  Specializace/směr Podnikání

  Pokračováním ve studiu specializace Podnikání si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti v oblastech podnikatelského prostředí, podnikového controllingu, managementu, marketingu, společenské odpovědností organizací a krizového managementu.

  Absolvent je vhodným zaměstnancem pro jakýkoli podnik nebo neziskovou organizaci, kde se uplatní na pozici vyššího managementu v oblasti řízení a rozhodování.

  Specializace/směr Účetnictví a daně

  Ve specializaci Účetnictví a daně si absolvent dále prohlubuje znalosti a dovednosti zaměřené na účetnictví obchodních společností, mezinárodní účetnictví a účetní standardy, správu daní a daňové řízení. Cílem navazujícího magisterského studijního programu Ekonomika a management je prohloubení všeobecných, odborných a zejména teoretických znalostí daného studijního programu tak, aby je absolvent uměl využívat v rozhodovacích procesech včetně nástrojů informačních a komunikačních technologií a na základě získaných znalostí a zkušeností byl motivován k aktivnímu řešení problémů teorie i praxe podnikové ekonomiky. Získané znalosti by také měly podporovat jeho tvůrčí činnost v oblasti dalšího vzdělávání se či výzkumu.

  Absolvent je vhodným zaměstnancem pro jakýkoli podnik, poradenskou, auditorskou společnost či banku.

 • Návaznost na další studijní programy

  P6230 Ekonomika a management

 • Další informace

  Bez přijímací zkoušky.
32
uchazečů
bylo loni přijato
32
uchazečů
se loni hlásilo

Informace o oboru

Obor
Podniková ekonomika a management
Zkratka
PEM
Kód
6208T086
Typ
magisterský navazující
Titul
Ing.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
N6208 N_EKOMAN Ekonomika a management