FPF - 3. kolo přijímacího řízení 2020/2021

Archeologie (dvouoborové) + Historie (dvouoborové)

Bakalářské studium, forma: prezenční dvouoborové.

Přijímací řízení

 • Podmínky přijetí

  Od přijímacích zkoušek upuštěno
 • Uplatnění absolventů tohoto oboru

  Absolvent se uplatní jako technik, dokumentátor, konzervátor na archeologických a příbuzných pracovištích v muzeích, institucích památkové péče, ústavech Akademie věd ČR a na vysokých školách. Nalezne uplatnění i v občanských sdruženích, zabývajících se archeologií, v oblasti cestovního ruchu, při ochraně kulturního dědictví ve státních úřadech a samosprávě.

Studium

 • Cíle

  Cílem studijního oboru je vychovávat absolventy zaměřené na pravěkou a středověkou archeologii na bázi teoretických i praktických poznatků, odpovídajících současné úrovni rozvoje vědního oboru. Studium se bude orientovat na pravěkou a středověkou archeologii českých zemí (s nezbytnými přesahy do střední Evropy) a to především z hlediska heuristického. Tato výuka je soustředěna v povinných předmětech a doplněna širokou škálou dalších doplňujících předmětů.

 • Uplatnění absolventa

  Absolventi budou schopni organizovat a vést terénní archeologický výzkum a jeho dokumentaci, zpracovávat jeho výsledky prostřednictvím nálezové zprávy, vést, popř. sami provádět konzervaci archeologických nálezů, tvořit, uchovávat a prezentovat muzejní sbírky. Zpracovat heuristicky archeologické prameny, interpretovat je a realizovat ze své odborné činnosti publikační výstupy.

  Absolvent se uplatní jako technik, dokumentátor, konzervátor na archeologických a příbuzných pracovištích v muzeích, institucích památkové péče, ústavech Akademie věd ČR a na vysokých školách. Nalezne uplatnění i v občanských sdruženích, zabývajících se archeologií, v oblasti cestovního ruchu, při ochraně kulturního dědictví ve státních úřadech a samosprávě.

Informace o oboru

Obor
Archeologie (dvouoborové)
Zkratka
Arch
Kód
7105R001
Typ
bakalářský
Titul
Bc.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
B6107 B6107 HuSt Humanitní studia