OPF - 1. kolo přijímacího řízení bakalářských studijních programů/oborů 2020/2021

Manažerská informatika

Bakalářské studium, forma: kombinované jednooborové.

Studium

 • Cíle

  V oblasti studia informatiky je hlavní důraz kladen na osvojení metod a nástrojů řízení návrhu, vývoje a provozu informačních systémů, správu počítačových sítí, elektronické podnikání s využitím webových aplikací a mobilních komunikačních zařízení, programování pro realizaci programových systémů a webových aplikací ve firmách nebo u dodavatelských organizací a dále na znalosti a praktické dovednosti související s využitím počítačové techniky a obecně příslušného hardwarového a softwarového vybavení v různých souvislostech. V rámci ekonomické specializace student získá základní znalosti z obecné ekonomie, managementu, marketingu a financí. V rámci zaměření oboru pak získá znalosti v oblasti sociálních věd, obchodního práva a veřejné správy. V rámci studijního oboru je volitelná specializace Internet v podnikání. Studenti se do ní budou moci přihlásit v 1. ročníku studia.

 • Uplatnění absolventa

  Absolvent disponuje znalostmi a praktickými dovednostmi umožňujícími řídit a podílet se na přípravě, realizaci a provozu informačních a komunikačních systémů, administrovat počítačové sítě, programovat podnikové aplikace a vyvíjet a administrovat webové aplikace určené zejména pro prezentaci a elektronické podnikání. Jeho informatické znalosti jsou doplněny průpravou z oblasti teorie a praxe ekonomie, managementu, marketingu, financí, práva a ekonomiky podniku a neziskových organizací. V rámci svého oboru se dále hlouběji zaměřuje na metodickou oblast návrhu, tvorby a provozu informačních systémů a je schopen řídit menší kolektivy. Orientuje se také v základních matematických metodách a je schopen provádět základní analýzy dat. Absolvent zvládá komunikaci alespoň v jednom světovém jazyce.

  Absolvent je profilován k praktickému uplatnění v oblasti podnikové informatiky na středním a nižším stupni řízení v malých a středních podnikatelských subjektech a veřejné správě nebo obchodních činností orientovaných na informační a komunikační technologie. Uplatní se jako administrátoři, vývojáři a vedoucí vývojových týmů, správci počítačových sítí a informačních systémů, vývojáři webových aplikací, programátoři, auditoři informačních systémů, vedoucí projektových týmů, podnikatelé, manažeři, konzultanti.

 • Návaznost na další studijní programy

  N6209 Systémové inženýrství a informatika

Informace o oboru

Obor
Manažerská informatika
Zkratka
MI
Kód
6209R021
Typ
bakalářský
Titul
Bc.
Akreditace
do 31. 12. 2024
Program
B6209 B_SYSINF Systémové inženýrství a informatika