Study plans

Admission Procedures
OPF - UKRAJINA_Přijímací řízení 2022/2023 - Bakalářské studijní programy pro uchazeče z Ukrajiny
Submission deadline until midnight 31/8/2022

 • Acceptance round information

  Přijímací řízení 2022/2023 - Bakalářské studium - pro uchazeče z Ukrajiny

  Uchazeči budou přijati bez přijímací zkoušky.

  Termín podávání přihlášek ke studiu: 31. 8. 2022

  Uchazeči neplatí poplatek za přijímací řízení.

  Uchazeči nemusí prokazovat jazykové znalosti z českého jazyka.

  Na adresu Slezská univerzita v Opavě, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné, Univerzitní nám. 1934/3, 733 40 Karviná doručí do 31. 8. 2022:

  • doklad o udělené dočasné ochraně (prostou kopii opatřenou vlastnoručním podpisem uchazeče s uvedením data pořízení kopie);
  • žádost o nostrifikaci dokladu o předchozím vzdělání (formulář žádosti je v příloze a ke stažení ve formátu doc. ve formátu doc. a ve formátu pdf.), nebo doklad o již získané nostrifikaci; ;
  • opis (kopii) maturitního vysvědčení úředně ověřený vidimací (vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou), nebo
  • opis (kopii) dokladu o obecném uznání rovnocennosti nebo platnosti zahraničního dokladu, dokladu o udělení Evropského bakalaureátu, popř. zahraničního dokladu o zahraničním středním vzdělání s maturitní zkouškou, pokud je v České republice automaticky rovnocenný bez dalšího úředního postupu, pokud absolvoval střední školu v zahraničí, nebo
  • originál vlastnoručně podepsaného čestného prohlášení, které bude obsahovat tyto informace: název absolvované střední školy, její sídlo, název absolvovaného studijního oboru, datum/rok absolvování, příp. jakékoli další informace, které je k popisu daného dokladu schopen poskytnout.

Details of programme characteristics are not available.

Basic information

Abbreviation
B_FU
Type
Bachelor's degree programme
Profile
career-oriented
Degree
Bc.
Length of studies
3 years
Language of instruction
Czech Czech

212
number of active students
15
number of theses/dissertations