Mączak, A. Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI. i XVII wieku. Warszawa 1978 (anglická verze: Travel in Early Modern Europe, Oxford 1995).
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Życie codzienne w podróżach po Europie w XVI. i XVII wieku. Warszawa 1978 (anglická verze: Travel in Early Modern Europe, Oxford 1995).
Authors Mączak, A.
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31. 1. 2019 10:25.
PrintDisplayed: 28. 9. 2022 21:25