Informační systém SU
TOMEK, G., VÁVROVÁ, V. Řízení výroby a nákupu (vybrané kapitoly). Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Řízení výroby a nákupu (vybrané kapitoly)
Authors TOMEK, G., VÁVROVÁ, V.
Edition Praha: Grada Publishing, 2007.
Other information
ISBN 978-80-247-1479-0
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
Displayed: 7/12/2023 18:09