Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., Listina základních práv a svobod
Authors
Edition
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 31/5/2023 17:50