Informační systém SU
SLEZÁKOVÁ, L. a kol. Ošetřovatelství v chirurgii I. Praha: Grada Publishing, 2010. ISBN 978-80-247-3129-2.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Ošetřovatelství v chirurgii I
Authors SLEZÁKOVÁ, L. a kol.
Edition Praha: Grada Publishing, 2010.
Other information
ISBN 978-80-247-3129-2
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
Displayed: 2/3/2024 08:59