ZADRAŽILOVÁ, D. a kol. Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání. Praha: C. H. Beck, 2010. ISBN 978-80-7400-192-5.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Společenská odpovědnost podniků. Transparentnost a etika podnikání
Authors ZADRAŽILOVÁ, D. a kol.
Edition Praha: C. H. Beck, 2010.
Other information
ISBN 978-80-7400-192-5
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 31/5/2023 17:49