HECZKOVÁ, M. a P. SÝKOROVÁ. Nákupní marketing. Karviná: SU OPF, 2013. ISBN 978-80-7248-983-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Nákupní marketing
Authors HECZKOVÁ, M. a P. SÝKOROVÁ.
Edition Karviná: SU OPF, 2013.
Other information
ISBN 978-80-7248-983-1
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
PrintDisplayed: 8/6/2023 07:32