Informační systém SU
TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I. Základy mikroekonomie. Praha: CP Books, 2011. ISBN 978-80-251-3577-8.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Základy mikroekonomie
Authors TULEJA, P., NEZVAL, P., MAJEROVÁ, I.
Edition Praha: CP Books, 2011.
Other information
ISBN 978-80-251-3577-8
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
Displayed: 23/9/2023 03:39