Informační systém SU
RŮČKOVÁ, P. Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. 5. vyd. Praha: Grada Publishing, 2015.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Finanční analýza - metody ukazatele a využití v praxi. 5. vyd.
Authors RŮČKOVÁ, P.
Edition Praha: Grada Publishing, 2015.
Other information
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
Displayed: 21/5/2024 15:18