Informační systém SU
TULEJA, P., GAJDOVÁ, K., PELLEŠOVÁ, P. Obecná ekonomie I. Karviná, 2014. ISBN 80-7248-958-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Obecná ekonomie I
Authors TULEJA, P., GAJDOVÁ, K., PELLEŠOVÁ, P.
Edition Karviná, 2014.
Other information
ISBN 80-7248-958-9
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31/1/2019 10:25.
Displayed: 1/12/2023 08:15