Informační systém SU
ARLOW, J. a I. NEUSTADT, 2011. UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací. Brno: Computer Press, 2011. ISBN 978-80-251-1503-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name UML2 a unifikovaný proces vývoje aplikací
Authors ARLOW, J. a I. NEUSTADT, 2011.
Edition Brno: Computer Press, 2011.
Other information
ISBN 978-80-251-1503-9
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 31. 1. 2019 10:25.
Displayed: 23. 3. 2023 14:52