Informační systém SU
SMEJKAL, V. a H. S. BACHRACHOVÁ. Velký lexikon společenského chování. 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2011. ISBN 978-80-247-3650-1.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Velký lexikon společenského chování
Authors SMEJKAL, V. a H. S. BACHRACHOVÁ.
Edition 2. rozšířené vyd. Praha: Grada Publishing, 2011.
Other information
ISBN 978-80-247-3650-1
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10/7/2019 18:25.
Displayed: 2/10/2023 16:00