Informační systém SU
BOBÁKOVÁ, H. a K. MOZIELOWSKÁ. Cvičebnice profesní němčiny 1. Karviná: SU OPF, 2011. ISBN 978-80-7248-642-7.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Cvičebnice profesní němčiny 1
Authors BOBÁKOVÁ, H. a K. MOZIELOWSKÁ.
Edition Karviná: SU OPF, 2011.
Other information
ISBN 978-80-7248-642-7
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10/7/2019 18:25.
Displayed: 21/5/2024 15:32