Informační systém SU
POLOUČEK, S. Bankovnictví. 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013. ISBN 978-80-7400-491-9.
Other formats:   BibTeX LaTeX RIS
Basic information
Original name Bankovnictví
Authors POLOUČEK, S.
Edition 2. vyd. Praha: C.H.Beck, 2013.
Other information
ISBN 978-80-7400-491-9
Changed by Changed by: RNDr. Jan Géryk, Ph.D., učo 72902. Changed: 10. 7. 2019 18:25.
Displayed: 25. 9. 2023 01:45