Informační systém SU
MARVAN, Michal a Maxim V. PAVLOV. A new class of solutions for the multi-component extended Harry Dym equation. Wave Motion. Amsterdam: Elsevier B.V., 2017, roč. 74, November, s. 151-158. ISSN 0165-2125. Dostupné z: https://dx.doi.org/10.1016/j.wavemoti.2017.07.007.
Další formáty:   BibTeX LaTeX RIS
Základní údaje
Originální název A new class of solutions for the multi-component extended Harry Dym equation
Autoři MARVAN, Michal (203 Česká republika, garant, domácí) a Maxim V. PAVLOV (643 Rusko).
Vydání Wave Motion, Amsterdam, Elsevier B.V. 2017, 0165-2125.
Další údaje
Originální jazyk angličtina
Typ výsledku Článek v odborném periodiku
Obor 10101 Pure mathematics
Stát vydavatele Nizozemské království
Utajení není předmětem státního či obchodního tajemství
WWW Wave Motion
Kód RIV RIV/47813059:19610/17:A0000007
Organizační jednotka Matematický ústav v Opavě
Doi http://dx.doi.org/10.1016/j.wavemoti.2017.07.007
UT WoS 000412264800010
Klíčová slova česky Harry Dym; invertibilní bodová transformace; vysokofrekvenční limita; multifázová řešení; Laxův pár
Klíčová slova anglicky Harry Dym; Invertible point transformation; High-frequency limit; Multi-phase solutions; Lax pair
Příznaky Mezinárodní význam, Recenzováno
Návaznosti GBP201/12/G028, projekt VaV.
Změnil Změnil: Mgr. Aleš Ryšavý, učo 28000. Změněno: 4. 4. 2018 13:29.
Anotace
We construct a point transformation between two integrable systems, the multi-component Harry Dym equation and the multi-component extended Harry Dym equation, that does not preserve the class of multi-phase solutions. As a consequence we obtain a new type of wave-like solutions, generalising the multi-phase solutions of the multi-component extended Harry Dym equation. Our construction is easily transferable to other integrable systems with analogous properties.
Anotace česky
Mezi dvěma integrabilními systémy, multikomponentovou Harry Dymovou rovnicí a multikomponentovou rozšířenou Harry Dymovou rovnicí, konstruujeme bodovou transformaci, která zachovává třídu multifázových řešení. Jako důsledek získáváme nová, vlnám podobná řešení multikomponentové Harry Dymovy rovnice, zobecňující multifázová řešení. Konstrukce je snadno přenositelná na jiné integrabilní systémy s podobnými vlastnostmi.
Zobrazeno: 24. 5. 2024 11:28